PRIJAVNICA / ENTRY FORM
CAC VRBLJENE 23.05.2020
CAC BARJE 24.05.2020

Lastnik / Owner

Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in objavlja zbrane osebne podatke za namenerazstave in da podatke in slikovni material o razstavi javno objavi.
The exhibitor agrees that the show organizer processers and uses the collected personal data for dog show purposes and allows publishing of those data and photo material of the show.